Komunikaty

KOMUNIKAT WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY NR 14/2018

12/09/2018 19:39

Zapraszamy do zapoznanie się z Komunikatem nr 14/2018 z dnia 7.09.2018 r. Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu Skoczów


I Sprawy Zarządu Podokręgu

II Sprawy Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu

III Sprawy Kolegium Sędziów Podokręgu