Zarząd

Obecny Zarządu:

  1. Bogusław Walica – Prezes Podokręgu Skoczów

 

Skład Zarządu Podokręgu Skoczów:

  1. Tomasz Michalak - Wiceprezes
  2. Zbigniew Wuwer - Wiceprezes
  3. Wincent Ciupka
  4. Jan Kajsztura
  5. Jan Korzonek
  6. Przemysław Meissner
  7. Arkadiusz Mleczko